RNDr. Jiří DVOŘÁK, CSc.

Adresa:

Ústav automatizace a informatiky
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2
616 69 Brno

Telefon:    54114 3342

E-mail:     dvorak@ fme.vutbr.cz

Vyučované předměty:

Informatika (1. roč.)

Optimalizace II (obor Aplikovaná informatika a řízení)

Jazyky pro umělou inteligenci (obor Aplikovaná informatika a řízení)

Expertní systémy (obor Aplikovaná informatika a řízení)

Teorie systémů a operační analýza (obor Metrologie a řízení jakosti)