Miroslav Kureš

Publikace Rozvrh Seminář Studenti Kontakty

                    

 

 

Aktuálně:

V akademickém roce 2023 / 2024 zvu zájemce do nepovinného předmětu Grupy a okruhy. Podrobnosti sdělím na dotaz.

 

Nejnovější články:

Kureš, M.:  A note on the remarkable expression of the number 8 / π^2 that the Ramanujan Machine discovered, Mathematical Intelligencer, 2022, Vol. 44, No. 2, pp. 150-152, [link]

Maya, B. and Kureš, M.: Some tridiagonal matrices and determinants of Schur-Cohn criterion for trinomials, U. P. B. Scientific Bulletin - Series A, 2022, Vol. 84, No. 4, pp. 67-80, [link]

Čermák, J., Fedorková, L. and Kureš, M., Complete classification scheme for the distribution of trinomial zeros with respect to their moduli, Publicationes Mathematicae Debrecen, 2022, Vol. 101, No. 1-2, pp. 119-146, [link]

Kureš, M.: Cube-root-subgroups of SL_2 over imaginary quadratic integers, Computer Science Journal of Moldova, 2021, Vol. 29, No. 2, pp. 227-240,[link]

Kureš, M.: On coordinate expressions of jet groups and their representations, Geometry, Integrability and Quantization, 2021, Vol. 22, No. 1, pp. 142-153, [link]

Kureš, M.: On Münchhausen numbers, Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 2021, Vol. 27, No. 1, pp. 14-21, [link]

Kureš, M.: A characterization of sliding vectors by dual numbers, some dual curves and the screw calculus, Procedia Structural Integrity, 2019, Vol. 23, No. 4, pp. 396-401, [link]

Kureš, M.: Number theoretical views on resonant Rossby wave triads: graphs with vertices on quartics, Nonlinear Phenomena in Complex Systems, 2019, Vol. 22, No. 3, pp. 285-291, [link]

Kureš, M.: On elliptic curves with a closed component passing through a hexagon, Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, 2019, Vol. 27, No. 2, pp. 67-82, [link]

Kureš, M.: Straddled numbers: numbers equal to the sum of powers of consecutive primes from the least prime factor to the largest prime factor, Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 2019, Vol. 25, No. 2, pp. 8-15, [link]

 

Poznámky z přednášek / Lecture Notes:

Matematika 2 (FCH VUT), prezentace: Lokální extrémy funkcí dvou proměnných; Vázané extrémy funkcí dvou proměnných; Dvojný integrál; Diferenciální rovnice – základní pojmy; ODR 1. řádu; Lineární ODR vyššího řádu homogenní; Lineární ODR vyššího řádu nehomogenní.

Variační počet: Ukázkový test.

Geometrické algoritmy a kryptografie; Lattices in vector spaces: Test.

 

Různé:

Pohyb v prostoru užitím duálních kvaternionů.

Pesticidy na jablkách.

Gibejská bitva.

Příklad racionální funkce nad hypereliptickou křivkou rodu 3 nad polem F_31.

Poznámka ke Goldbachově-Eulerově větě.

Soustava homogenních PDR s konstantními koeficienty - řešení s využitím Gröbnerovy báze.

Soustavy lineárních rovnic, u nichž je třeba se zamyslet.

 

 

>