Miroslav Kureš

Publikace Rozvrh Seminář Studenti Kontakty

                    

 

 

Aktuálně:

Je možné se registrovat do předmětu Grupy a okruhy. Všichni zájemci vítáni.

 

Nejnovější články:

Kureš, M.: On elliptic curves with a closed component passing through a hexagon, Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, 2019, Vol. 27, No. 2, pp. 67-82, [link]

Kureš, M.: Straddled numbers: numbers equal to the sum of powers of consecutive primes from the least prime factor to the largest prime factor, Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 2019, Vol. 25, No. 2, pp. 8-15, [link]

 

Poznámky z přednášek / Lecture Notes:

Geometric Algorithms and Cryptography. I. Lattices in Vector Spaces

 

Různé:

Pohyb v prostoru užitím duálních kvaternionů.

Anglický překlad Proskurjakovovy sbírky z lineární algebry.

 

>