Miroslav Kureš

Publikace Rozvrh Seminář Studenti Kontakty

                    

 

 

Aktuálně:

Níže jsem přidal několik materiálů, které vznikaly v souvislosti s distanční výukou ak. r. 2019 / 2020.

 

Nejnovější články:

Kureš, M.: A characterization of sliding vectors by dual numbers, some dual curves and the screw calculus, Procedia Structural Integrity, 2019, Vol. 23, No. 4, pp. 396-401, [link]

Kureš, M.: Number theoretical views on resonant Rossby wave triads: graphs with vertices on quartics, Nonlinear Phenomena in Complex Systems, 2019, Vol. 22, No. 3, pp. 285-291, [link]

Kureš, M.: On elliptic curves with a closed component passing through a hexagon, Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, 2019, Vol. 27, No. 2, pp. 67-82, [link]

Kureš, M.: Straddled numbers: numbers equal to the sum of powers of consecutive primes from the least prime factor to the largest prime factor, Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 2019, Vol. 25, No. 2, pp. 8-15, [link]

 

Poznámky z přednášek / Lecture Notes:

Matematika 2 (FCH VUT), prezentace:

Lokální extrémy funkcí dvou proměnných; Vázané extrémy funkcí dvou proměnných; Dvojný integrál; Diferenciální rovnice – základní pojmy; ODR 1. řádu; Lineární ODR vyššího řádu homogenní; Lineární ODR vyššího řádu nehomogenní.

Variační počet:

     Ukázkový test.

Geometrické algoritmy a kryptografie:

     Lattices in vector spaces (Lecture notes; Test).

 

Různé:

Pohyb v prostoru užitím duálních kvaternionů.

Pesticidy na jablkách.

 

>