Miroslav Kureš

Hlavní stránka

                    

 

Bakalářské práce:

Jan Dobeš: Algoritmy v konečných geometriích a kryptografii, 2006

Nikol Ježková: Digitální podpis na bázi eliptických křivek, 2006

Jiří Dočekal: Algoritmy určení řádu eliptické křivky, 2007

Jana Trchalíková: Algoritmy pro určení řádu eliptické křivky s využitím v kryptografii, 2008

Lenka Zavíralová: Okruhy endomorfismů eliptických křivek a Mestreho teorém, 2009

Jaroslav Bajko: Transfer eliptických křivek na torus, 2011

Alice Doktorová: Algoritmy interpolace polynomy více neurčitých, 2011

Barbora Navrátilová: Kvadratické polynomy nad binárními poli, 2011

Vít Haluza: Okruhy řádu p2 a p3, 2013

Jan Nytra: Drozdovy okruhy, 2013

Lenka Ďuricová: Randomizované odpovídací techniky - principy a aplikace, 2014

Gabriela Hrubešová: Ekonomické křivky, 2016

Kristína Šramková: Soustavy polynomiálních rovnic v ekonomii, 2016

Pavel Bečka: Kvaternionové algebry, 2017

Dušan Navrátil: Křivky v D31, 2017

Samuel Leško: Algoritmy hledání shluků řešení diofantické rovnice popisující resonanci Rossbyho vln, 2018

Lenka Krchová: Symetrická grupa, její reprezentace a aplikace v molekulární a kvantové chemii, 2020

Martin Buriánek: Invarianty jetových grup a aplikace v mechanice kontinua, 2021

 

Diplomové práce:

Pavel Dostál: Geometrie integračních teorií variačního počtu, 2001

Zdenek Vlk: Minimální plochy, 2001

Eva Ficková: Uzly: aplikace, klasifikace a vizualizace, 2003

Kateřina Perzynová: Hypereliptické křivky a jejich aplikace v kryptografii, 2010 

Alice Doktorová: Gröbnerovy báze, Čuang-c’ův algoritmus a ataky multivariačních kryptosystémů, 2014

Jan Horníček: Diskrétně normované řády kvaternionových algeber, 2014

Kristína Šramková: Frölicherova-Nijenhuisova závorka a její aplikace v geometrii a variačním počtu, 2018

 

Závěrečné odborné práce (École spéciale militaire de Saint-Cyr, Francie):

Colas Degenne: Binary fields in an elliptic cryptosystem implementation, 2012

Ghislain Drecourt: Multivariate cryptosystems over rings, 2013

Thibault Decome: New results on multivariate cryptosystems over rings, 2014

Guillaume Vuidepot: Cryptanalysis over local rings, 2015

Pierre Baset: Cryptanalysis of multivariate cryptosystems based on non-homogeneous local rings 2016

Sébastien Bourgoin: Hyperelliptic curves and cryptography, 2018

Hyacinthe Andrieux: Lattice-based cryptographic algorithms, 2019

Alexandre Barrat: Algorithms for searching of clusters of solutions of diophantine equation describing a resonance of Rossby waves, 2019

Francois Dupas: Nonlinear resonance analysis - Diagrams, 2020

Louis Oulié: Nonlinear PDE's for geophzsical and other waves, 2021

Arsène Graindorge: Invariants and szmmetries for waves: method of jet prolongations, 2021

 

 

>