Povodně 2002
Úvod
Mapa
Lužnice
Vltava od Lužnice po Prahu
Berounka
Praha 14.8.
Praha 16.8.
Vltava od Prahy do Mělníka
Labe od Pardubic do Lovosic
Labe od Lovosic po Děčín
Chemické podniky
Sázava
Dyje

Povodně 1997
Menu z povodní 1997
 


raudensky@fme.vutbr.cz
ivo.dorazil@quick.cz
Letecké snímky na těchto stránkách dokumentují povodeň, která svou velikostí překonala v Čechách všechny povodně, o kterých jsou vedeny historické záznamy. Bylo zaplaveno 504 obcí, zničeno na tisíc domů, 73 mostů a bylo evakuováno 220 tisíc lidí. Prahou prošla pětisetletá povodeň. Hladiny vody ve většině případů přesáhly povodňové značky nejvyšších zaznamenaných historických povodní.

Tyto stránky navazují na obrazovou publikaci Povodně 2002 autorů Miroslava Raudenského a Iva Dorazila. Kniha nemohla zdaleka obsáhnout všechen obrazový materiál. Informace: ivo.dorazil@quick.cz nebo raudensky@fme.vutbr.cz

Internetové stránky www.povodnefoto.cz obsahují v jedenácti kapitolách téměř 800 fotografií ze zaplavených oblastí včetně hlavního města Prahy. Po rozkliknutí některé z kapitol se zobrazí náhledy obrázků včetně čísla snímku a místa, odkud obrázek pochází. Pro srovnání jsou vybrané snímky doprovázeny fotografiemi pořízenými po opadnutí vody - fotografie označené textem "po povodni". Pod náhledy se skrývají fotografie s vyšším rozlišením a s plnými detaily snímků - poloha, resp. název místa, kde byl vyfocen, datum, čas, zda se jedná o kulminaci, souřadnice.