Přístup k uživatelským datům na serveru

Pro přístup k uživatelským datům potřebujete využít klienta Novell Netware od firmy Novell nebo klienta Novell, který je součástí instalace Windows.

Uživatelská data jsou umístěna na serveru PIPIN na svazku HOME v adresáři USERS\<název účtu>. Pokud se budete do Novell Netware přihlašovat klientem Novell Netware a necháte provest přihlašovací skript (defaultní nastavení), bude tento domácí adresář namapován na logickou jednotku (disk) V:. Pro přihlášení nebo přímé mapování je nutné uvést tyto údaje:

  • strom (tree): TECH2
  • kontext (context): ZAM.FSI
  • server: PIPIN (při přihlášení není nutné)
  • zdroj dat (jen pro mapování): \\PIPIN\HOME:USERS\<název účtu>
    případně \\PIPIN\HOME\USERS\<název účtu>

Pro větší přehlednost je vhodné, aby se sdílený prostředek stal kořenovým adresářem (root) logické jednotky (disku).

 

© 2003 pH