WWW prezentace

Pokud máte zájem umístit na www své osobní stránky, můžete to provést následovně:

  • Pokud ještě nemáte, namapujete si svůj domácí adresář (viz Přístup k datům)
  • V domácím adresáři vztvoříte adresář wwwpub.
  • Do adresáře wwwpub nakopírujete svoji prezentaci.

Vaše prezentace (např. soubor.html) bude přístupná na adrese
    http://www.zam.fme.vutbr.cz/~<název účtu>/soubor.html

Budete-li mít v adresáři wwwpub soubor index.html, bude přístupný na adrese
    http://www.zam.fme.vutbr.cz/~<název účtu>/
např.
    http://www.zam.fme.vutbr.cz/~mseda/

 

© 2003 pH